Username  * Password  *  สมัครสมาชิก

ร้านเวียงไชยปราการ ยินดีต้อนฮับทุกท่าน
 
ยินดีหื้อบริการทุกท่านด้วยความรับผิดชอบ ด้วยความเต๋มใจ๋
 
เฮาเน้นพระแท้ ไว้เพื่อศึกษาสะสม บางองค์ก่อถูก บางพ่องก่อแปง
 
ก่อแบ่งกั๋นไป กำไฮนิดหน้อย สร้างมิตรสร้างหมู่
 
เงินท่านแต๊ พระเฮาต้องแต๊ ชื่นชอบองค์ใดก่อแบ่งกันไป
 
เงื่อนไขการรับประกัน
 
พระทุกองค์รับประกั๋นความปอใจ๋ นับจากวันที่รับพระ บ่เกิน 3 วัน
 
ยินดีคืนเงินหื้อเต๋มจำนวน แต่พระต้องอยู่ในสภาพเดิม บ่เปลี่ยนแปลง
 
ถ้าเลยกำหนด หรือพระเปลี่ยนไปจากเดิม มีการแกะ ขัด ล้าง ฯลฯ
 
ทางร้านจะหักร้อยละ 30% ของราคาที่เช่าซื้อ
 
การจองพระบ่เกิน 2 วัน ถ้าไม่มีการชำระเงินถือว่าสละสิทธิในการจองครับ
 
พระทุกองค์รับประกั๋นความแท้ เก๊ยินดีคืนเงินตลอดชีพ แต่ต้องผ่าน
 
การตรวจสอบจากสถาบันที่เชื่อถือได้และพระต้องอยู่ในสภาพเดิมเท่านั้น
 
นิว ไชยปราการ
 
Facebook Fanpage : เวียงไชยปราการ
 
Line : Chaiprakarnlanna


ชื่อร้าน  เวียงไชยปราการ
ชื่อเจ้าของร้าน พีรวิชญ์ จิตต์วรจินดา
โทร 0884140894
E-mail james_4120@yahoo.com
ที่อยู่ 124/1 ม.3 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
จำนวนสินค้า 4 รายการ
จำนวนผู้ชม 4262 ครั้ง
รายการสินค้าทั้งหมดของร้าน
ราคา โชว์กก่อน
(ผู้ชม 889)
ราคา โชว์กก่อน
(ผู้ชม 913)
ราคา โชว์กก่อน
(ผู้ชม 1139)