เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี


เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี


 
 ชื่อรายการ :   เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
 รายละเอียด :
เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี (พิมพ์นิยม-ตาไก่นูน ออกครั้งแรก) ปีพ.ศ. 2517 – เนื้อนวโลหะ หลวงพ่อเนื่อง โกวิโท หรือ พระครูโกวิทสมุทรคุณ วัดจุฬามณี ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม อัตโนประวัติ หลวงพ่อเนื่อง มีนามเดิมว่า เนื่อง เถาสุวรรณ เกิดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2452 ปีระกา โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายถมยา และ นางตาบ เถาสุวรรณ ที่บ้านคลองใหญ่ หมู่ที่ 4 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เมื่ออายุ 23 ปี ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2475 ณ อุโบสถวัดบางกะพ้อม ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยมี หลวงพ่อคง ธัมมโชโต เจ้าอาวาสวัดบางกะพ้อม เป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงพ่อเนื่อง เป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม และท่านยังได้เรียนสรรพวิทยาคมต่างๆ จากหลวงพ่อแช่ม เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี และหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ ผู้สร้างตำนานตะกรุดลูกอมอันลือลั่น ไล่เรียงรายนามอาจารย์ของหลวงพ่อเนื่องแล้ว จึงมิต้องแปลกใจแต่อย่างใด ในความรู้ความสามารถและความเข้มขลังในสายพุทธาคมที่หลวงพ่อเนื่องได้สืบทอดมาจากพระเกจิอาจารย์ผู้แก่กล้าสามารถหลายท่านด้วยกัน หลวงพ่อเนื่อง เป็นพระเถราจารย์ที่ชาวสมุทรสงครามและจังหวัดใกล้เคียงให้ความศรัทธาเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งได้อุทิศตนในการทำงานพัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองมาสู่วัดจุฬามณีและชุมชนท้องถิ่นมาโดยตลอด วัดจุฬามณี เป็นวัดโบราณ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นระหว่างปี 2172-2190 ในรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง เดิมชื่อ วัดแม่เจ้าทิพย์ เป็นวัดที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับราชวงศ์จักรี ฝ่ายราชนิกุล (ตระกูลบางช้าง) โดยเดิมกุฏิและอุโบสถ ล้วนสร้างจากไม้สัก ซึ่งย่อมผุพังและเสื่อมโทรมไปตามกาล แต่ก็ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ให้อยู่ในสภาพคงทนแข็งแรงและมีความสวยงามยิ่งขึ้น ด้วยความสามารถของหลวงพ่อเนื่องอย่างแท้จริง หลวงพ่อเนื่องได้ดูแลบูรณปฏิสังขรณ์วัดจุฬามณี จนเป็นวัดที่มีความเจริญรุ่งเรือง และมีความสมบูรณ์ในทุกด้าน โดยเฉพาะอุโบสถจัตุรมุข หินอ่อน 3 ชั้น กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร สูง 10 เมตร มูลค่าการก่อสร้างนับสิบล้านบาท ซึ่งได้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2511 โดยสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (จวน อุฏฐายี) เสด็จทรงประกอบพิธี เมื่อต้นปี พ.ศ.2530 หลวงพ่อเนื่อง เริ่มมีอาการอาพาธ จนกระทั่งในช่วงเช้าวันที่ 27 พฤศจิกายน 2530 ท่านได้ละสังขารอย่างสงบที่โรงพยาบาลสมิติเวช สิริอายุ 78 ปี พรรษา 56 ------------------------------------------------------------- เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงพ่อเนื่อง ปี 2517 นี้ จัดทำขึ้นโดย นายกเทศมนตรีอำเภออัมพวา ในสมัยนั้น ท่านคือนายกบุญเกิด และท่านเป็นเจ้าของร้านสวรรค์โอสถ ตั้งอยู่ในตลาดอัมพวา จัดทำขึ้นให้หลวงพ่อเนื่อง เนื่องในการฉลองสมณศักดิ์เลื่อนเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท ฝ่ายวิปัสสนาคันถธุระ ในราชทินนามเดิมที่ พระครูโกวิทสมุทรคุณ เหรียญรุ่นนี้สร้างเป็นเหรียญเนื้อนวะโลหะ (มีเนื้อเดียว) แบ่งเป็น ๒ พิมพ์ คือพิมพ์ตาไก่นูน ซึ่งออกครั้งแรก และพิมพ์ตาไก่แบน ออกครั้งที่สองหลังจากพิมพ์ตาไก่นูนหลวงพ่อได้แจกหมดไปแล้ว เหรียญทั้งสองพิมพ์เป็นที่ยุติแล้วในเรื่องของการจัดสร้าง เนื่องด้วยเหรียญรุ่นนี้เป็นที่แสวงหากันอย่างมาก และมีการสร้างข่าวว่ามีเหรียญเสริม ทางหลวงพ่ออิฏฐ์ (ศิษย์เอกหลวงพ่อเนื่อง และท่านได้รับเกียรติประวัติให้เป็นผู้ลงจารยันต์ตระกรุดมหาจักรพรรดิ์ตราธิราช ในแผ่นทองคำในพิธีจักรพรรรดิ์มหาพุทธาภิเษก ณ พระวิหารวัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 2-3 พ.ค. 2542 เพื่อถวายแด่องค์พระเจ้าอยู่หัว) ได้ทำหนังสือออกมายืนยันจัดสร้างและปลุกเสกโดยหลวงพ่อเนื่องทั้งสองพิมพ์ และไม่มีการสร้างเสริมแต่อย่างใด
 ราคา :   โชว์
 
 ร้าน :   พลศรีทองพระเครื่อง บู เชียงราย  
 เบอร์โทรติดต่อ :   0877124640
 E-mail :   adipong44@gmail.com

 วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด :   30 ธ.ค. 2562 21:21:12