เหรียญ ธนบดี-ท้าวเวสสุวรรณสองหน้า รุ่น๒ วัดป่าดาราภิรมย์พระอารามหลวง


เหรียญ ธนบดี-ท้าวเวสสุวรรณสองหน้า รุ่น๒ วัดป่าดาราภิรมย์พระอารามหลวง
เหรียญ ธนบดี-ท้าวเวสสุวรรณสองหน้า รุ่น๒ วัดป่าดาราภิรมย์พระอารามหลวง


 
 ชื่อรายการ :   เหรียญ ธนบดี-ท้าวเวสสุวรรณสองหน้า รุ่น๒ วัดป่าดาราภิรมย์พระอารามหลวง
 รายละเอียด :
เหรียญ ธนบดี-ท้าวเวสสุวรรณสองหน้า รุ่น๒ วัดป่าดาราภิรมย์พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ปี๒๕๕๙ ตอกโค็ตกงจักร(หายาก) สำหรับแจกทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น เหรียญดีพิธีใหญ่-ที่มีพระมหาเถระ/พ่อแม่ครูบาอาจารย์เมตตาอธิฐานจิต หลายรูป รายนามพระมหาเถระ ที่กราบขอเมตตาในพิธีมหาพุทธา-เทวาภิเษกท้าวเวสสุวรรณ วัดป่าดาราภิรมย์ฯ เพื่อก่อสร้างหอพระกรรมฐาน ในวันที่ 6 เมษายน 2559 ๑. พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมังคโล) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ ๒. พระเทพปริยัติมงคล (หลวงปู่โอภาส โอภาโส) เจ้าอาวาสวัดจองคำ พระอารามหลวง จ.ลำปาง ๓. พระครูภาวนาภิรัต วิ. (หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ) เจ้าอาวาสวัดป่าอาจารย์ตื้อ จ.เชียงใหม่ ๔. พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป ประธานสงฆ์วัดอรัญวิเวก จ.เชียงใหม่ ๕. พระครูวิบูลธรรมกิจ (หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร) เจ้าอาวาสวัดป่าปางกี๊ด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ๖. พระครูสุทธิวราภรณ์ (หลวงปู่สรวง วรสุทโธ) เจ้าอาวาสวัดถ้ำพรหมสวัสดิ์ จ.ลพบุรี (วิชาโภคทรัพย์ ไก่ฟ้าพญาเลี้ยง) ๗. พระครูอุปถัมภ์ศาสนคุณ (ครูบาผดุง นนฺทโก) วัดป่าแพ่ง จ.เชียงใหม่ ๘. ครูบาพรรณ วัดพระบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน (ศิษย์ครูบาวงศ์) ๙. ครูบาจันทร์ โชติโก วัดน้ำแป้ง จ.พะเยา ๑๐. ครูบาอินสม สุทธจิตโต วัดปางน้ำฮ่าย จ.เชียงราย ๑๑. พระครูนิวิฐมณีวงศ์ ( หลวงพ่อสะอาด อาวุสีโล ) วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์ (ศิษย์เอกของหลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว สายหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ) ๑๒. พระครูโกศลพิพัฒนคุณ (หลวงพ่อเสนาะ กตสาโร) จ.แพร่ ๑๓. พระครูวินัยธรวรงคต วิริยธโร (หลวงตาม้า) วัดพุทธพรหมปัญโญ (วัดถ้ำเมืองนะ) จ.เชียงใหม่ ๑๔. พระครูปัญญาวรคุณ (หลวงพ่อทองแดง วรปัญโญ) วัดพระเจ้าตนหลวง จ.เชียงใหม่ ๑๕. พระครูโสภณปุญโญภาส (ครูบาบุญจง อุปลวัณโณ) วัดศรีสว่าง จ.เชียงใหม่ ๑๖. ครูบาออ ปัณฑิโต สำนักสงฆ์พระธาตุดอยจอมแวะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ๑๗. ครูบากฤษดา สุเมโธ วัดป่ายาง(สันพระเจ้าแดง) ๑๘. พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออิฏร์) เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี จังหวัดสมุทรสงคราม (ต้นตำรับเจ้าพิธีเทวาภิเษกท้าวเวสสุวรรณ) และหลวงพ่อได้กล่าวว่า ว้นที่ 6 เมษายน 2559 ปีนี้ เป็นฤกษ์เดือนดับ เหมาะแก่การเสกท้าวเวสสุวรรณ เป็นอย่างยิ่ง ๑๙. หลวงปู่ลี ตาณังกโร วัดป่าหัวตลุก จ.นครสวรรค์ เมตตาอธิษฐานจิต รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณขนาดบูชา (สองวาระแล้ว) ๒๐. พระราชวิสุทธิญาณ (ฤทธิรงค์ ญาณวโร) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ)
 ราคา :   เหรียญละ 550
 
 ร้าน :   สะหลีกั๋ญไจย  
 เบอร์โทรติดต่อ :   0946264164
 E-mail :   khawkonkaew65@gmail.com

 วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด :   1 ก.ย. 2565 22:35:58