ขุนแผนพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุบ้านกร่าง จ.สุพรรณบุรี


ขุนแผนพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุบ้านกร่าง จ.สุพรรณบุรี
ขุนแผนพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุบ้านกร่าง จ.สุพรรณบุรี
ขุนแผนพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุบ้านกร่าง จ.สุพรรณบุรี
ขุนแผนพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุบ้านกร่าง จ.สุพรรณบุรี
ขุนแผนพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุบ้านกร่าง จ.สุพรรณบุรี


 
 ชื่อรายการ :   ขุนแผนพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุบ้านกร่าง จ.สุพรรณบุรี
 รายละเอียด :
ขุนแผนพลายคู่ตัดเดี่ยว กรุบ้านกร่าง จ.สุพรรณบุรี
 
(องค์นี้มีบัตรรับรองพระแท้จากบริษัทล้านนาอมูเลท)
 
 พระขุนแผนกรุบ้านกร่างเป็นพระมีอยู่มากมายหลายพิมพ์ด้วยกัน แต่ที่เหมือนกันหมดทุกพิมพ์ก็คือ เนื้อพระไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ไหนก็ต้องเป็นเนื้อเดียวกันหมด คือ  เนื้อดินเผาผสมว่านและเกสรดอกไม้ นานาชนิด ไม่ปรากฏว่ามีเนื้อประเภทอื่น  ถ้าเป็นเนื้อดินหยาบก็เต็มไปด้วยเม็ดกรวดทราย มีโพรงอากาศส่วนที่เนื้อละเอียดก็มีแต่ก็จะหยาบกว่าพระเนื้อดินของกรุอื่น ๆ"
 
 วัดบ้านกร่างนั้นตั้งอยู่ ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรีทิศตะวันตกของแม่น้ำสุพรรณ (ท่าจีน)เป็นวัดที่สร้างมาในสมัยอยุธยาพระที่แตกกรุออกมาจากวัดบ้านกร่างนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นพระตระกูลขุนแผนพิมพ์ต่าง ๆ มีจำนวนมากมายนับเป็นหมื่น ๆ องค์ เป็นเนื้อดินทั้งหมด
 
เจดีย์ที่กรุแตกนั้นได้ชำรุดทรุดโทรมมาก พระวัดบ้านกร่าง สันนิษฐานว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้เดินทัพมาถึงเมืองสุพรรณ
เพื่อนำทัพมารบกับพม่าโดยมีพระมหาอุปราชาเป็นแม่ทัพใหญ่ โดยได้สร้างพระไว้ที่วัดบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ เพื่อให้ทหารไว้ใช้ในการรบครั้งนั้นเมื่อรบชนะแล้วเป็นคติของคนโบราณ เมื่อมิได้ใช้พระแล้วก็จะไม่นำติดตัวกลับบ้าน แต่จะนำมารวมกันไว้ที่วัดแล้วก็สร้างเจดีย์บรรจุพระเอาไว้ทั้งหมด
 
จึงเข้าใจว่าผู้ที่สร้างพระบ้านกร่างก็คือ สมเด็จพระนเรศวรนั่นเองอีกสาเหตุหนึ่งนั้น พระบ้านกร่างเป็นพระพิมพ์เดียวกับพระกรุวัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยาซึ่งมีหลักฐานแน่นอนว่าสมเด็จพระนเรศวรเป็นผู้สร้างพระพิมพ์เดียวกัน นั่นคือ พระขุนแผนเคลือบ ของวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นพระพิมพ์เดียวกับพระขุนแผนบ้านกร่าง
ผิดกันที่เนื้อ และความประณีต กล่าวคือ พระของกรุวัดบ้านกร่างเนื้อพระจะหยาบ และความประณีตสู้ของขุนแผนกรุวัดใหญ่ชัยมงคลไม่ได้
 
เข้าใจว่าต้องการรีบสร้างให้ทันเวลาในการทำศึก วัสดุในการทำและความประณีตจึงหยาบกว่าของวัดใหญ่ชัยมงคล เพราะฉะนั้นจึงเป็นไปได้ว่าพระขุนแผนของกรุวัดบ้านกร่างน่าจะสร้างก่อนพระขุนแผนเคลือบ ของกรุวัดใหญ่ชัยมงคล
เรื่องของพุทธคุณจึงยอดเยี่ยมดีครบเครื่องเชื่อถือได้ทุกองค์ทุกพิมพ์ ในทางแคล้วคลาด คงกระพันชาตรี เมตตามหานิยม
 ราคา :   25,999
 
 ร้าน :   พลังศรัทธา  
 เบอร์โทรติดต่อ :   0966644953
 E-mail :   PhlangSraththa@hotmail.com

 วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด :   4 ก.ย. 2566 13:38:19