พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ สรงน้ำ หลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า เนื้อนวะ


พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ สรงน้ำ หลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า เนื้อนวะ
พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ สรงน้ำ หลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า เนื้อนวะ
พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ สรงน้ำ หลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า เนื้อนวะ
พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ สรงน้ำ หลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า เนื้อนวะ


 
 ชื่อรายการ :   พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ สรงน้ำ หลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า เนื้อนวะ
 รายละเอียด :
พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ สรงน้ำ หลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า เนื้อนวะเต็มสูตร ก้นเงิน ปี37 #พระอาจารย์ที่เชี่ยวชาญเรื่องกระดูก ใครป่วยใครเจ็บเกี่ยวกับเรื่องกระดูก กรรมเก่ารักษาไม่หายลองนำนำพระกริ่งชุดนี้ไปทำน้ำมนต์รักษาดูครับ หลวงปู่คร่ำ ยโสธโร หรือพระมงคลศีลาจารย์ …ชาวบ้านทั่วไปเรียกนามท่านว่า “ท่านพ่อคร่ำ” ท่านมีอายุ 100 ปีบริบูรณ์ พรรษา 80 นับเป็นพระเถระที่มีพรรษาสูงสุดของเมืองไทย ธรรมะคำสอนสำคัญก็คือ “ทำให้ดู อยู่ให้เห็น” “ท่านพ่อคร่ำ”…วัดวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ถือว่าเป็นหนึ่งในพระเกจิอาจารย์ที่ได้รับความนิยม…เป็นที่ศรัทธาของมหาชนทั่วฟ้าเมืองไทย โดยเฉพาะชาวทะเลตะวันออก หนึ่งในพระอาจารย์ดังในด้านสมถะ วิปัสสนากรรมญาณ มีจิตตานุภาพ วิทยาคมเข้มขลัง เป็นที่เล่าลือกันมากในยุคสมัยนั้น ครั้นเล่าเรียนสำเร็จตาม ความมุ่งหมายใจปรารถนาได้กราบลาอาจารย์ออกจาริกธุดงค์เพื่อทดสอบกำลังใจ ฝึกฝนจิตให้ก้าวหน้า ใช้เวลาอยู่นานพอสมควรก็กลับวัดวังหว้า คำสอน “หลวงปู่คร่ำ”…ตราตรึงอยู่ในใจผู้ฝักใฝ่ในธรรม ยึดมั่นถือมั่นในหลักคุณธรรมแห่งความดีงาม ภายใต้ร่มกาสาวพัสตร์ท่านได้ปฏิบัติตนเป็นผู้สำรวมในศีลอย่างยิ่งยวด เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเหล่าบรรดาศิษย์หลากหลายสาขาอาชีพ…หลากหลายฐานะ ได้ยึดถือปฏิบัติเป็นตัวอย่าง
 ราคา :   โทรถาม
 
 ร้าน :   พลศรีทองพระเครื่อง บู เชียงราย  
 เบอร์โทรติดต่อ :   0639695995
 E-mail :   adipong44@gmail.com

 วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด :   25 ก.ค. 2565 22:32:17