ตะกรุดกาสะท้อนเงินแท้ รุ่นเจริญทรัพย์ ครูบาน้อย วัดศรีดอนมูล


ตะกรุดกาสะท้อนเงินแท้ รุ่นเจริญทรัพย์ ครูบาน้อย วัดศรีดอนมูล
ตะกรุดกาสะท้อนเงินแท้ รุ่นเจริญทรัพย์ ครูบาน้อย วัดศรีดอนมูล
ตะกรุดกาสะท้อนเงินแท้ รุ่นเจริญทรัพย์ ครูบาน้อย วัดศรีดอนมูล
ตะกรุดกาสะท้อนเงินแท้ รุ่นเจริญทรัพย์ ครูบาน้อย วัดศรีดอนมูล
ตะกรุดกาสะท้อนเงินแท้ รุ่นเจริญทรัพย์ ครูบาน้อย วัดศรีดอนมูล


 
 ชื่อรายการ :   ตะกรุดกาสะท้อนเงินแท้ รุ่นเจริญทรัพย์ ครูบาน้อย วัดศรีดอนมูล
 รายละเอียด :
ตะกรุดกาสะท้อนเงินแท้ รุ่นเจริญทรัพย์ ครูบาน้อย วัดศรีดอนมูล ปี 2554
 
 
ฝังผงว่าน 108 พระธาตุ และเกศาครูบาน้อย
ฝังโค๊ะหัวใจเศรษฐีเนื้อเงิน และแผ่นเงินหมายเลขประจำตะกรุด
พิเศษ ครูบาน้อย เจิมแป้งเสกให้เป็นกรณีพิเศษ
 
 
ตะกรุดกาสะท้อนรุ่นนี้จัดสร้างขึ้นเพื่อหารายได้การจัดซื้อที่ดินขยายเขตวัด
สร้างเจดีย์ ๙ คณาจารย์(อาจารย์ครูบาน้อย)
และทำบุญอัฐิครูบาผัดด้วยครับ
 
 
๙ คณาจารย์ของครูบาน้อย ประกอบด้วย
1. ครูบาเจ้าศรีวิไชย ตนบุญแห่งล้านนาไทย ต้นแบบการเข้านิโรธกรรม
2. ครูบาพรหมมา พรหมจักโก วัดพระพุทธบาทตากผ้า ป่าซาง ลำพูน
ประสิทธิ์ประสาทการวิปัสสนากัมมัฎฐาน
3. ครูบาหล้า(ตาทิพย์) วัดป่าตึง สันกำแพง เชียงใหม่ ได้ศึกษาวิชาธรณีศาสตร์ และเวทย์มนต์คาถาต่าง ๆ เช่น คำประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ฯลฯ
4. ครูบาคำปัน นันทิโย วัดหม้อคำตวง เชียงใหม่ ได้ศึกษาอักขระภาษาล้านนา เรื่องของเมตตามหานิยม ตำรับตำรายาสมุนไพร วัตรปฏิบัติและการครองเพศบรรพชิต
5. ครูบาชัยยะวงศา(ครูบาเหยียบศิลาเป็นรอย) วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ลี้ ลำพูน ประสิทธิ์ประสาทวิชา เวทมนต์คาถา และวัตรปฎิบัติการฉันอาหารเจ
6. ครูบาอิ่นแก้ว อินทรโส วัดกู่เสือ พระอุปัชฌาย์(สามเณร)
7. ครูบาอุ่นเรือน อินทรโส วัดป่าแคโยง พระอุปัชฌาย์ (ภิกษุ)
8. ครูบาผัด ผุสลิตธสโม วัดศรีดอนมูล ศึกษาเกี่ยวกับตำรับยาสมุนไพร คาถาอาคมในด้านอยู่ยงคงกระพัน เมตตามหานิยม
ตะกรุดกาสะท้อน ตะกรุดประสิทธิเวช ฯลฯ
9. พ่ออาจารย์(ฆราวาส) สล่ากุ่งหม่า บ้านแม่ก๊ะ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ได้ศึกษาไสยาเวช
 
 
ประสบการณ์ลงหน้าหนึ่งข่าวสดมาแล้ว
แต่ต้องไม่ลืมกตัญญูต่อบิดา มารดา ผู้มีพระคุณ และทำความดีตามคำสอนของครูบาด้วยนะครับ
 
 
ศิษย์พุทธาคมวิชากาสะท้อนครูบาผัด วัดศรีดอนมูล
 
 
สุดยอดตะกรุดประสบการณ์ ที่ลงตามหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งมากมายหลายฉบับเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นทางด้านแคล้วคลาด และด้านความเหนี่ยว เป็นต้น ตะกรุดก่าสะท้อน ครูบาน้อย เตชปญฺโญ วัดศรีดอนมูล จ.เชียงใหม่
 
 
ตะกรุดก่าสะท้อน จัดเป็นเครื่องรางสายเหนือ ที่ได้รับความนิยมมานาน เชื่อกันว่า มีอิทธิคุณช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้ายและไม่ดีต่างๆ ให้สะท้อนกลับออกไป ไม่สามารถส่งผลร้ายแก่ผู้ที่พกบูชาติดตัวได้ ทั้งนี้เรามักจะออกเสียง "ก่า" เป็น "กา" จนกลายเป็น "ตะกรุดกาสะท้อน"
 
ยันต์ก่าสะท้อนเป็นยันต์ที่ได้รับความนิยมมากในหมู่ผู้นิยมยันต์ล้านนาทั้งหลาย คำว่า “ก่า” เป็นภาษาล้านนา แปลว่า ป้องกัน, ไม่ให้เกิดขึ้น คุณวิเศษของยันต์ก่าสะท้อนนั้น สามารถป้องกันอันตรายต่างๆ ทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็น มนต์ดำ คุณไสย คุณผี คุณคน ที่กระทำย่ำยีมาใส่เรานั้น ตะกรุดนี้จะสะท้อนสิ่งเหล่านั้นกลับไปยังผู้ทำของทำคุณไสยใส่เราได้ตามกฎแห่งกรรม
 
 
อย่างไรก็ตาม ยันต์ก่าสะท้อนมีหลายชนิดหลายแบบแตกต่างกันไป เช่น ยันต์ก่าสะท้อนที่ทำจากหนังลูกวัวเกิดแล้วตายคาอวัยวะเพศ ส่วนมากจะหุ้มหรือพอกยันต์ด้วยครั่ง ยันต์ก่าสะท้อนชนิดนี้สามารถป้องกันอันตรายได้หมด เป็นมหาอุด ปืนยิงไม่ออก หลวงปู่ครูบาเจ้าชุ่ม วัดวังมุย เคยสร้างไว้ ตอนนี้หายากมากแล้ว
 
ในส่วนของยันต์ก่าสะท้อนที่ใช้ครั่งพอกนี้ มีคุณวิเศษมากหลายประการ ที่ใช้ครั่งพอกเพราะว่า หากมีผู้ใดประสงค์ร้ายกับเรา ทำคุณไสยใส่เรา ครั่งที่พอกยันต์ก่าสะท้อนจะแตก หากเรานำครั่งที่แตกนั้นไปเผาไฟ ของที่ผู้ประสงค์ร้ายทำใส่เราจะสะท้อนกลับไปหาตัวผู้นั้นเอง นี่คือที่มาของคำว่า ก่าสะท้อน คือทั้งป้องกัน และสะท้อนนั่นเอง
 
 
ยันต์ก่าสะท้อนที่ต้องเขียนชื่อลงไปด้วย ยันต์ก่าสะท้อนชนิดนี้ เป็นชนิดที่ต้องเขียนชื่อของผู้ที่จะปกป้องไว้ด้วย ในแผ่นนั้นจะมีการเขียนชื่อ พ่อ แม่ ลูก ไว้ แล้วเก็บรักษาไว้ที่บ้าน แต่ยันต์ก่าสะท้อนชนิดนี้มีข้อเสียอยู่อย่างเดียวคือ ไม่สามารถใช้สืบต่อกันได้เพราะมีชื่อจารไว้เสียแล้ว หากผู้ที่จารชื่อไปเสียชีวิตไปหมดยันต์นั้นก็ไม่มีอำนาจที่จะรักษาใครได้อีกแล้ว
 
 
การบริกรรมคาถาก่าสะท้อน ให้เริ่มด้วยการตั้งนะโม ๓ จบ แล้วตามด้วยคาถาที่ว่า "พุทธัง อะระหัง กัณหะ ธัมมัง อะระหัง กัณหะ สังฆัง อะระหัง กันหะ สัมมาทางไหน สัมไปทางนั้น"
 
โดยมีอุปเท่ห์ว่า ผู้ใดบริกรรมคาถาบทนี้เป็นประจำป้องกันอันตรายได้ทุกอย่างแล ใช้ภาวนาปัดคุณไสยที่ผู้ถูกกระทำ สำหรับผู้ที่รู้ตัวว่าถูกคุณไม่ว่าคุณผี คุณคน ใช้ภาวนาปัดออก ได้ผลแน่นอนภาวนาเรื่อย ใช้ในขณะนั่งสมาธิ (จารลงแผ่นทอง ทองแดง เงิน ผูกข้อมือ หรือแขวนคอติดตัวไว้ป้องกันและสะท้อนกลับ)
 
 
ส่วนพระคาถาก่อนนำตะกรุดติดตัว นะโม ๓ จบ เช่นกัน แล้วตามด้วยคาถาที่ว่า "อักขะระยันตังสันตังสันติ พุทธังอะระทะนานัง ธัมมังอะระทะนานัง สังฆังอะระทะนานัง บิดา มารดา อะระทะนานัง นะ ชา ลี ติฯ"
 
โดยมีอุปเท่ห์ว่า ผู้ใดบริกรรมคาถาบทนี้เป็นประจำพุทธคุณด้าน ป้องกัน คุ้มครอง อำนาจ บารมี เสริมดวง เสริมชะตา เสริมตำแหน่งหน้าที่การงาน เสริมกิจการงานให้รุ่งเรือง มั่นคงตลอดกาล คุ้มครองปกป้องรักษาบ้านเรือน ห้างร้าน และบริษัท
 
 
ปัจจุบันการจัดสร้าง "ตะกรุดก่าสะท้อน" มีหลายวัดหลายสำนัก แต่ที่มีคนร่ำลือถึงความขลังเป็นอย่างมากทำให้ผู้ที่เช่าบูชาไปแล้วมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแคล้วคลาดทุกราย จึงมีการเล่าขานสืบต่อกันมาจนชื่อเสียงโด่งดัง ต้องยกให้ ตะกรุดก่าสะท้อน ที่จัดสร้างและปลุกเสกโดย "พระครูสิริศีลสังวร" หรือ "ครูบาน้อย เตชปัญโญ" เจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูล อ.สารภี จ.เชียงใหม่
 
 
ยันต์ก่าสะท้อนนั้น ในอดีตมีครูบาอาจารย์ที่สร้างยันต์นี้จนเลื่องลือชื่อเสียงระบือไกล มีหลวงปู่ครูบาชุ่ม โพธิโก วัดวังมุย จ.ลำพูน ครูบาสม วัดป่าแดด สารภี จ.เชียงใหม่ และในปัจจุบันนี้ก็ยังมีผู้ที่สืบสร้างยันต์ก่าสะท้อนอยู่ นั่นคือ ครูบาน้อย เตชปญฺโญ โดยท่านเรียนมาจากหลวงปู่ครูบาเจ้าผัด อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูล ที่เพิ่งมรณภาพไป
 
ครูบาน้อย ศึกษาในพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ที่สำนักเรียนวัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน รวมทั้งได้ฝึกวิปัสสนากรรมฐานจากหลวงพ่อครูบาผัด และครูบาพรหมมา พรหมจักโก ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า จ.ลำพูน อีกทั้งยังได้ศึกษาวิชาธรณีศาสตร์และพระคาถาต่างๆ จากพระครูจันทสมานคุณ (หลวงปู่หล้า ตาทิพย์) วัดป่าตึง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ด้วยศึกษาอักขระภาษาล้านนา วิทยาคมด้านเมตตามหานิยม ตำรับตำรายาสมุนไพรจากหลวงพ่อพระครูมงคลคุณาธร (ครูบาคำปัน นันทิโย) วัดหม้อคำตวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 
 
ทุกๆวันจะมีลูกศิษย์จากสารทิศไปกราบไหว้ขอพรจากท่านเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันท่านเมตตาต่อลูกศิษย์ที่เข้าไปกราบท่านมาก ทั้งเจิมรถ ปลุกเสกวัตถุมงคลก่อนมอบให้นำกลับไปบูชา ซึ่งคำหรือภาษาที่ท่านใช้ปลุกเสกนี้ เป็นภาษาเมือง (ภาษาเหนือ) โดยเฉพาะคำประพรมน้ำมนต์ของครูบาน้อยนั้น ท่านได้รับการถ่ายทอดมาจากหลวงปู่หล้าตาทิพย์ (พระครูจันทสมานคุณ) ซึ่งคำประพรมน้ำมนต์นี้เป็นคำโคลงของล้านนาไทย ที่อวยพรให้แก่คณะศรัทธาญาติโยมให้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงาน ตลอดถึงมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ไม่ว่าจะไปรดครั้งละกี่คน ท่านร่ายคำโคลงของล้านนาไม่ต่ำกว่า ๑๕ นาที
 ราคา :   2600
 
 ร้าน :   พลังศรัทธา  
 เบอร์โทรติดต่อ :   0656236246
 E-mail :   PhlangSraththa@hotmail.com

 วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด :   21 เม.ย. 2565 20:01:40