หลวงปู่เทพโลกอุดร เนื้อผง พิมพ์นั่งตอไม้ วัดป่าสักภักดี


หลวงปู่เทพโลกอุดร เนื้อผง พิมพ์นั่งตอไม้ วัดป่าสักภักดี
หลวงปู่เทพโลกอุดร เนื้อผง พิมพ์นั่งตอไม้ วัดป่าสักภักดี
หลวงปู่เทพโลกอุดร เนื้อผง พิมพ์นั่งตอไม้ วัดป่าสักภักดี


 
 ชื่อรายการ :   หลวงปู่เทพโลกอุดร เนื้อผง พิมพ์นั่งตอไม้ วัดป่าสักภักดี
 รายละเอียด :
หลวงปู่เทพโลกอุดร เนื้อผง พิมพ์นั่งตอไม้ วัดป่าสักภักดีภูริท ัต จ.เ พชรบูรณ์ หลวงปู่หมุน ปลุกเสก รายละเอียด หลวงปู่เทพโลกอุดร รุ่น1 เนื้อเหล็กน้ำพี้ หลวงปู่หมุนปลุกเสกพระรุ่นนี้สร้างขึ้นเพื่อหาทุนก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ของวัดป่าสักภักดีภูริ เปิดให้จองปลายปี 2542 และพระเสร็จประมาณต้นปี 2543 ปู่โทน หลำแพร ศิษย์ฆราวาส สายหลวงปู่เทพโลกอุดร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส คุณภักดีภูริ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล เป็นผู้ดำเนินการ พระที่ร่วมพิธีเป็นพระอริยสงฆ์ 27 รูป แยกเป็นสายดังนี้ 1.พระอริยสงฆ์ในสายวิปัสสนากรรมฐาน - หลวงปู่ศรี มหาวีโร - หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ - หลวงปู่บุญมี โชติปาโร- หลวงปู่กิ ธัมมุตโน - หลวงปู่หลวง กตปุญโญ - หลวงปู่โส กัสสโป- หลวงปู่จันทา ภาวโร - หลวงปู่จาม มหาปุญโญ - หลวงปู่ทุย ฉัทกาโม 2. พระอริยเหนือโลกผู้ทรงอภิญญา - หลวงปู่สรวง กระท่อมกลางนา ศรีสะเกษ - หลวงปู่ครูบาเที่ยงธรรม - หลวงปู่พรหมา เขมจาโร - หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล- หลวงตาเณรคำ - หลวงปู่ทองทิพย์ รัตนโครต - หลวงปู่คำพันธ์ โฆษะปัญโญ - หลวงปู่เรือง อาภัสโร - หลวงปู่ครูบาอิน อินโท 3. พระอริยสายหลวงปู่ใหญ่และหลวงปู่สำเร็จลุน - หลวงปู่กอง จันทวังโส - หลวงปู่ลมัย ฐิตมโน - หลวงปู่อิง- หลวงปู่สวน ฉันทโร - หลวงปู่จันหอม สุภัทโธ - หลวงปู่เคน จารณธัมโม- หลวงปู่ขาว พุทธรักขิตโต - พระอาจารย์เกียน ฑีฆายกุโก - พระอาจารย์บุญชวน ธรรมโฆษะโก และได้ทำพิธีอาราธนาบารมี หลวงปู่ใหญ่ (พระมหากัสสปเถรเจ้า) หลวงปู่คำคะนิง จุลมณี และ อาราธนาขอบารมีหลวงปู่เทพโลกอุดร แผ่พลังบารมีลงในวัตถุมงคลที่จัดสร้างนี้ด้วย พระรุ่นนี้นับได้ว่าสุดยอดจริงๆครับ ในด้านพิธีนั้นมีหลายครั้ง เนื่องจากเป็นการยาก ที่จะอาราธนาพระทั้งหมด มาเข้าพิธีพร้อมกัน พิธีใหญ่จริงๆจะเป็นวันที่ 20 กุมภาพันธ์ มีหลวงปู่หมุน เป็นองค์ประธานพิธี มีพระอริยะเจ้าจำนวนมากที่เข้าพิธีในวันนั้น หลังจากพิธีเสร็จ หลวงปู่หมุนได้ให้ลูกศิษย์เก็บสายสิญจ์ในพิธีกลับไปด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีนี้สุดยอดเพียงใด คุณภักดีภูริ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการ มีความประสงค์ อยากให้พระทุกรูป มาทำพิธีครบตามที่ตั้งใจไว้ แต่ก็มาไม่ครบด้วยเหตุว่าพระบางรูปที่ไม่ได้มาก็คือ หลวงปู่กิ ธัมมุตโต เนื่องจากท่านละสังขารแล้ว หลวงปู่อ่อน พุทธสโก เนื่องจากท่านอาพาธ หลวงปู่จันทา เนื่องจากท่านไม่สะดวกในการเดินทาง และหลวงปู่คำพันธ์ เนื่องจากท่านอาพาธ พึ่งออกจากโรงพยาบาล แต่คุณภักดีภูริ ก็ได้นำไปให้ พระครูบาวงศาพัฒนา วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป หลวงปู่ท่อน ญานธโร และ พระอาจารย์ชาญ สุมังคโล อธิษฐานจิตให้ และที่เพิ่มมาอีกท่านคือ ท่านอาจารย์นิรนาม ซึ่งเป็นผู้ผ่านญาณของหลวงปู่เทพโลกอุดร ในพิธีนั้น อาจารย์นิรนาม ได้แสดงให้เห็นถึงความอัศจรรย์ โดยท่านเพียงแค่แตะกล่องวัตถุมงคลแต่ละอย่างก็สามารถบอกได้ถึงชนิดของวัตถุมงคลในกล่องนั้น โดยไม่ต้องเปิดออกดูเลย และตลอดพิธีกรรมจะมีกลิ่นหอมตลอด ซึ่งคุณภักดีภูริ บอกว่าเป็นกลิ่นหอมประจำองค์ ของหลวงปู่เทพโลกอุดร อีกทั้งพระเกจิคณาจารย์ ที่มาทำพิธีก็ยอมรับว่าท่านมาจริง (เครดิตข้อมูล-เว็บพลังจิต) เนื่องจากพระหลวงปู่เทพโลกอุดร รุ่นนี้จัดสร้างจำนวนน้อยมาก โดยเฉพาะเนื้อเหล็กน้ำพี้ นับว่าหายากแบบสุดๆ (อาจจะหายากกว่าพระทุกรุ่นของหลวงปู่) ใครมีเก็บรักษาไว้ให้ดีๆนะครับ เพราะโอกาสที่จะเจอคงยากมากๆครับ สำหรับพระเนื้อผงขนาดแขวนคอ ที่จัดสร้างขึ้น จะมี 2 พิมพ์เท่านั้น คือพิมพ์นั่งตอไม้ จำนวนสร้าง 1,970 องค์ และพิมพ์ยืนสมาธิ 1,920 องค์ (จริงๆแล้วมีพิมพ์ปิดตาวังหน้าอีก 108 องค์) มวลสารหลักของพระรุ่นนี้จะประกอบด้วย เหล็กน้ำพี้ แร่โครตเหล็กไหล ว่าน 108 ชนิด กาฝากมะยม และดินจากสังเวชนียสถาน รูปแบบองค์พระอาจจะดูไม่สวยงามนัก เนื่องจากเป็นการกดพิมพ์ แบบโบราณ โดยให้พระภิกษุสงฆ์เป็นผู้กดเอง โดยต้องสมาทานศีลก่อนร่วมพิธีกดพิมพ์ ระหว่างกดพิมพ์จะต้องมีการสวดพระปริตร ตลอดการกดพิมพ์ ระหว่างกดพิมพ์มีแสงฉัพพรรณรังสี และกลิ่นหอมเย็น ที่ศิษย์สายหลวงปู่เทพโลกอุดรกล่าวว่า เป็นกลิ่นที่ปรากฏเมื่อหลวงปู่มา พระที่นำมาให้บูชานี้ เป็นเนื้อผง พิมพ์นั่งตอไม้ (แม่เหล็กดูดติด) เหมือนกับพระปิดตารวยทันใจของ หลวงปู่หมุน
 ราคา :   โทรถาม
 
 ร้าน :   ศิษย์หลวงปู่หมุน  
 เบอร์โทรติดต่อ :   0843782489
 E-mail :   ID Line 0834804450

 วันที่อัพเดตข้อมูลล่าสุด :   13 พ.ย. 2564 12:33:49